Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

2079 9d47 500

February 26 2017

9078 f33a
Reposted frompengin pengin viainsanedreamer insanedreamer

June 21 2015

3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viashakeme shakeme

June 19 2015

restlessmind
Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami
Kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami
— SNL
Reposted fromkatalama katalama viainsanedreamer insanedreamer

June 18 2015

restlessmind
3150 6d21
restlessmind
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaohsunbeam ohsunbeam

June 15 2015

restlessmind
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viainsanedreamer insanedreamer
restlessmind

June 12 2015

restlessmind
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viaskraweksiebie skraweksiebie

June 11 2015

restlessmind
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaWhiltierna Whiltierna

June 09 2015

3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer

June 05 2015

restlessmind
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viadotkliwie dotkliwie
8873 43b9 500
restlessmind
4822 5120
Reposted fromiamstrong iamstrong viainsanedreamer insanedreamer

May 24 2015

restlessmind
9743 5efc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
I hope you find someone who knows how to love you when you are sad.
Midnight Thoughts #1 | Nikita Gill (via untamedunwanted)
Reposted fromtwice twice viapsychodelik psychodelik

May 22 2015

May 21 2015

restlessmind
Ból to ból, maleńka. (...) Tylko dlatego, ze problemy jednej osoby są mniej traumatyczne, nie oznacza, że mniej cierpi.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskraweksiebie skraweksiebie
restlessmind
restlessmind
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl