Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

restlessmind
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viacheshiresmile cheshiresmile

May 17 2015

restlessmind
be with someone who always wants to know how your day was.

May 14 2015

restlessmind
0505 312d 500
Reposted frompeper peper viadomqe domqe
restlessmind

May 12 2015

restlessmind
1183 fe64
restlessmind
restlessmind
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku

May 11 2015

restlessmind
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viacaraseen caraseen
restlessmind
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

May 09 2015

restlessmind
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viakarr4mba karr4mba
restlessmind
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakarr4mba karr4mba
restlessmind
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialadybirdka ladybirdka

May 07 2015

0057 e4d0 500
Reposted fromtwice twice vialadybirdka ladybirdka
restlessmind
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele.
To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie.
Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.
Chodzi o to, żeby spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem i która Ci w tym pomoże.
Reposted fromchangecolour changecolour vialadybirdka ladybirdka

May 06 2015

restlessmind
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamoreorless moreorless
restlessmind
restlessmind
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viasoSad soSad
restlessmind
restlessmind
4399 9188
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
restlessmind
9651 91e0 500
Muminki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl